Сподели и спечели награда от zaKRASOTATA.com


I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. "Лайв Медия Интернешънъл" ЕООД със седалище и адрес на управление: град София ул. Липов рът, блок 67
!!! Настоящите правила за провеждане на „Сподели и Спечели награда със zaKRASOTATA.com“ са задължителни за организатора и всички участващи.

 
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ

3. Периодът, в който участник или участничка може да се включи в играта, започва на 11.04.2019 г. и ще продължи до 21.04.2019 г. в 23.59 ч., освен при промени, съгласно т.22.
4. Последният ден, в който участниците могат да се регистрират за участие е 21.04.2019 г. в 23.59 ч.
5. Наградата ще бъде изтеглена на ротационен принцип сред всички успешно завършили процеса по регистрация, не по късно от 7 дни след приключване на играта. Лайв Медия Интернешънъл се ангажира да уведоми спечелилите чрез оставената от тях контактна информация. Победителят имат на разположение 3 календарни дни да се свържат с отганизатора за потвърждение. В противен случай за непотърсената награда ще бъде изтеглен нов участник.
 
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СТЪПКИ

8. Право на участие има всеки български гражданин/гражданка.
9. Участникът/участничката трябва:
– да хареса Фейсбук страницата на zaKRASOTATA.com.
– да коментира ОРИГИНАЛНИЯ пост на играта на страницата на zaKRASOTATA.com.
– да сподели ОРИГИНАЛНИЯ пост за „Сподели и Спечели награда със zaKRASOTATA.com“ ПУБЛИЧНО НА СТЕНАТА СИ В СВОЯ ФЕЙСБУК
– След като коментира поста, участникът ще получи съобщение от нас във Фейсбук месинджъра си с оставащите стъпки за участие:
– да се съгласи с общите условия, правила и защита на лични данни
– тя/той трябва да въведе коректно имейл и телефон за контакт
– да попълни кратка анкета

 
IV. СПЕЦИФИКИ НА НАГРАДАТА:

10. Наградата е персонална. Тя не може да е обект на търговски взаимоотношения между спечелилия и трети лица. Но може да бъде подарена в рамките на семейство и приятели след подписване на декларация, че наградата не се преотстъпва срещу възнаграждение.
11. Ние Ви предлагаме три избрани предложения:
✅ PNP пакет - крем за ръце с аромат на бисквитки и крем за ходила с морски сфери;
✅ Allwaves пакет - маска и шампоан с лайка и водоразтворим пантенол;
✅ Allwaves ампули с плацента, срещу косопад.
Всеки потребител има право да избере една от посочените награди. Избрания/печеливш потребител, получава избраната от него награда с включена доставка до офис на ЕКОНТ.

12. Наградата НЕ ВКЛЮЧВА:
❌ Доставка до адрес на клиента.
❌ Транспорти разходи извън страната.


 
V. ПУБЛИЧНОСТ

13. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни по време на целия период на играта на сайта на zaKRASOTATA.com: https://www.zakrasotata.com/сподели-и-спечели-награда-от-zakrasotata-com
14. Посредством регистрацията си за участие в играта, участникът потвърждава, че е запознат с настоящите правила и приема техните условия, както и че се съгласява да участва в промоционални събития и публикации в медиите, в случай че бъде изтеглен като печеливш.

 
VI. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

15. Организаторът запазва право да отстрани участник при неспазване на настоящите правила от т.8 и т.9 или при опит за измама.
16. По всяко време спечелилият участник може да откаже своята награда по лични причини, като това води до избор на следващ измежду участвалите, който да се възползва от процедурата.

 
VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

17. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Посредством регистрацията си за участие в играта с изпълнение на действията от т.9, участникът дава съгласие за събиране и съхраняване на негови лични данни за целите на провеждането и, както и за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други, относно продукти, прегледи и т.н.).
18. При провеждане на играта Организаторът спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, предоставени от участниците за участие в играта, като ги запази конфиденциални и ги използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящите правила. Всеки един участник има право на достъп до своите данни, съхранявани при Организатора, както и да извършва промени /корекции в предоставените на Организатора лични данни по каналите за комуникация, оставени от него.
19. Организаторът на играта е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
20. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани в база данни на Организатора.

 
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

21. Организаторът запазва право да прекрати играта по всяко време, при настъпване на независещи от него обстоятелства, които осуетяват по-нататъшното провеждане и не могат да бъдат отстранени от Организатора. Прекратяването на играта се обявява по реда на т.13 по-горе.

 
IX. ФИНАЛНИ УСЛОВИЯ

22. Организаторът запазва право по негова преценка да изменя или допълва настоящите правила. Всички промени в играта Организаторът обявява по реда на т.13. Промени в сроковете за провеждане на играта или датата на изтегляне на спечелиля се обявяват по същия начин.
23. Допълнителна информация за играта всеки участник може да получи в публикацията ни във facebook или на официалния сайт на организатора.
24. Евентуални споровете между организатора и участниците във връзка със играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалище на Организатора.