• Широкоспектърен дезинфектант за всички повърхности (концентрат)

Разрешение за пускане на пазара от МЗ №2073/11.01.2017

Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент(ЕС) N 528/2012 на ЕП и на Съвета от 22 май 2012 относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди:

Област на приложение:

  • Дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения (с изкл. на туберкулозни отделения и изолационни помещения)
  • обекти за производство и търговия с храни (хранително-вкусова промишленост, ресторанти, заведения за бързо хранене, ученически и студентски столове)
  • обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, спортни зали)
  • Дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти след тяхното използване и преди стерилизация с изключение на цитоскопи и други финни медицински инструменти
  • Дезинфекция на текстил/работно облекло, спално бельо
  • Третиране на води в технически басейни, охладителни кули в хранителната индустрия
  • Отстраняване на алги от повърхности ( стени, натрупвания)

За ръчна и машинна дезинфекция на повърхности (подове, стени и предмети, санитарни помещения и тоалетни, стъклени и керамични повърхности, алуминий, PVC, текстил и др.) Икономик Дезинфектант е изключителен икономичен и ефективен.

Указания за употреба:

Разклатете преди употреба. Почистете основно повърхностите и материалите, ако е необходимо. Пригответе работния разтвор в указаната концентрация и обработете дадените повърхности. Ако обработените повърхности имат контакт с храни или напитки след обработката, е необходимо те да бъдат изплакнати с вода след изтичане на експозиционото време.

За дезинфекция повърхности (стени, подове, мебели, оборудване в кухненски сектори, тоалетни и други повърхности в санитарни помещения, медицински и стоматологични инструменти (с изключение на цитоскопи и други фини медицински инструменти след тяхното използване и преди стерилизация):
Използвайте 1-2 % работен разтвор (10-20 мл. препарат Дезифектант в до 1 л. вода) при експозиция минимум 5 мин.

За дезинфекция на текстил (спално бельо, работно облекло и др.):
Използвайте 1-2 % работен разтвор (10-20 мл. препарат Дезифектант в до 1 л. вода) при експозиция минимум 10-15 мин.

Дезинфекция на щайги за плодове и картофи за семе, дезинфекция на празни складови помещения ( стени, тавани, подове):
За влажна повърхност се изготвя 4% работен разтвор, като 400 мл. Дезинфектант се разреждат в до 10 л. вода.
За сухи повърхности: 2% работен разтвор (200 мл Дезинфектант в до 10 л. вода). Нанася се чрез напръскване до пълно омокряне. Щайгите се потапят в 2% работен разтвор.

Дезинфекция на машини за изваждане, транспорт и обработка на картофи за семе:
Изготвя се 4% работен разтвор, като 400 мл. Дезинфектант се разтварят в до 10 л. вода. Работният разтвор се нанася чрез напръскване или с четка.

Дезинфекция и отстраняване на алги от стъклени повърхности и материали в празни оранжерии:
Изготвя се работен разтвор, като 625 мл. Дезинфектант се разтварят в до 10 л. вода. Повърхностите се напръскват обилно с разтвора или се нанася с четка, като не е необходимо последващо почистване. След няколко дни или преди ново засаждане на растения, третираните повърхности се почистват със силна струя вода или с четка и вода.

Дезинфекция и отстраняване на алги от повърхности (стени, покриви, плочки, подове, градинска мебел):
Изготвя се 6% работен разтвор, като 600 мл. Дезинфектант се разтварят в до 10 л. вода. Повърхностите се напръскват или забърсват без да се отмиват.

Разходна норма: 50 ml/m²

Внимание: Продуктът е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати.

Категория на потребителите: професионална

Съдържа: катионни ПАВ <5%

Активно вещество: Дидецилдиметил амониев хлорид 4.0 g/ 100 g

pH 6,5-8 (g/l ; 20,0оC)

Сигнална дума: Опасно

Изречения за опасност:
H318 Причинява сериозно увреждане на очите
H315 Причинява дразнене на кожата.

Препоръки за безопасност:
Р102 Да се държи далече извън обсега на деца.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Р332+Р313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
Р362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба

Мерки за първа помощ: Лечението е симптоматично.

При вдишване: Осигуряване достъп на чист въздух. При наличие на оплakвания да се потърси медицинска помощ.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинална плътно затворена опаковка в сухо и добре проветрявано помещение , далече от директна слънчева светлина и източници на топлина и запалване. Да не се пуши. Да се държи далече от достъпа на деца.

Обезвреждане: В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 53/2012 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

Предлага се в опаковки: 1000 ml.

Напишете отзив

Забележка: HTML не е преведен!
    Лош           добър

Широкоспектърен дезинфектант за всички повърхности (концентрат)

  • Код на продукта: L0103
  • Наличност: Изчерпана наличност
  • 20.00 лв.

Свързани продукти

Почистващ гел за ръце със сребърни йони и ETYL ALCOHOL DENAT.

Почистващ гел за ръце със сребърни йони и ETYL ALCOHOL DENAT.

Съдържа водоразтморим силикон ..

7.90 лв.

Нитрилни ръкавици за еднократна употреба

Нитрилни ръкавици за еднократна употреба

НАЛИЧНИ НИТРИЛНИ РЪКАВИЦИ за е..

26.90 лв.

Универсален дезинфекциращ гел 500 мл. с помпа / пълнител

Универсален дезинфекциращ гел 500 мл. с помпа / пълнител

Продукта притежава регистрация..

13.50 лв.

Антибактериални кърпи Freshmaker

Антибактериални кърпи Freshmaker

Антибакериални кърпи в опаковк..

5.50 лв.

Санифорт - таблети / гранула

Санифорт - таблети / гранула

Продукта притежава регистрация..

9.00 лв.

Латексови ръкавици с талк за еднократна употреба

Латексови ръкавици с талк за еднократна употреба

Висококачествени латексови рък..

14.50 лв.

Тагове: дезинфекция, концентрат, икономик, биоциден, биоциден препарат, бактерицидно, фунгицидно, вирусоциден, алгицидно

Последно разглеждани продукти

Олио след епилация, Xanitalia, 500 мл.

Олио след епилация, Xanitalia, 500 мл.

Олио след епилация, XanitaliaП..

14.50 лв.

Крем против изпотяване на краката при деца 3-12 години

Крем против изпотяване на краката при деца 3-12 години

При деца между 3 и 12 години с..

20.00 лв.

ALLWAVES 10 in 1 - маска за коса, спрей

ALLWAVES 10 in 1 - маска за коса, спрей

Маска за коса без измиване 10 ..

0.00 лв.

Универсален подхранващ балсам за коса, Farcom

Универсален подхранващ балсам за коса, Farcom

Универсален подхранващ балсам ..

5.25 лв.

Ние полагаме постоянни усилия да предоставяме точна и коректна информация за предлаганите продукти. Рядко има съдържание с неточности - снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.